Co trzeba wiedzieć o przeszczepie mikrobioty jelitowej?

Aktualna wiedza medyczna określa procedurę przeszczepu mikrobioty jelitowej jako przeszczep kału lub transfer flory jelitowej. Jest to wysoce skuteczny sposób terapii nawracających albo takich, które wykazują oporność na leczenie klasycznymi antybiotykami. Jest wiele publikacji medycznych, które pochodzą od naukowców, przemawiających za bezpieczeństwem i wysoką skutecznością tej metody. Zgodnie z badaniami naukowców, skuteczność transferu mikrobioty jelitowej wynosi aż 90%.

W krajach rozwiniętych, w ostatnim czasie zaobserwowano poważny wzrost zakażeń beztlenowymi laseczkami Clostridium difficile. Stały się one znacznym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. Clostridium difficile cechuje się bezobjawowym nosicielstwem. Przyczynia się do łagodnie lub umiarkowanie nasilonej biegunki oraz zapalenia jelita grubego. Często zapalenie jelita grubego stanowi zagrożenie dla życia chorego. Laseczki Clostridium difficile są odpowiedzialne za około 30% biegunek wskutek antybiotykoterapii. Obecnie jest to najczęściej rozpoznawana przyczyna zakaźnych biegunek u osób dorosłych.

Najbardziej narażone zakażeniem są osoby, które mają powyżej 65 lat, osoby mające za sobą terapie antybiotykowe, cierpiące na choroby przewlekłe, odleżyny lub oparzenia. Do czynników zalicza się również częste hospitalizacje i pobyty w ośrodkach opieki długoterminowej.

Zgodnie z najnowszą wiedzą medyczną, zabieg przeszczepienia mikrobioty jelitowej gwarantuje aż 90% skuteczności.

więcej: human-biome.com